Wandellijnen van de binnenstad naar het buitengebied

Colofon

Ontwikkeling en design
Blue Skies Information Services

Content
Wandelnet

Cartografie
BosmaGrafiek.NL

Fotografie website
Bureau Bijzonder Beheer Gemeente Utrecht
Gemeentearchief Utrecht
Gemeente Nieuwegein
Rob Huibers
Eveline Kooijman
Sietske de Vet
Rijkswaterstaat Dienstkring Nieuwegein

Hosting
Leaseweb

Routemarkering
Vrijwilligers Wandelnet

© Stichting Wandelnet / Blue Skies

Disclaimer
Wandelnet doet zijn uiterste best om de kwaliteit van de informatie binnen deze website op peil te houden. Echter, de stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie of (prijs) wijzigingen.

Niets van deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

No part of this website may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.