Wandellijnen van de binnenstad naar het buitengebied

Route Groenekan & verder

Klik op een Bezienswaardigheden indicator (ster) in de kaart voor informatie over bezienswaardigheden.
Terug naar overzichtskaart

Hooghiemstra

Hooghiemstra

In 1865 besloot schipper en graanhandelaar Jurjen Sjoerd Hooghiemstra zijn boot te verkopen en zich hier aan de Wittevrouwensingel te vestigen. Het ene pakhuis verrees na het andere en vanaf 1882 werden er ook stoommachines gebouwd om het graan te kunnen malen. Het gebouw dat er nu nog staat, is een voormalig pakhuis. Het is rond 1980 verbouwd tot een verzamelgebouw voor startende bedrijven.

Griftpark

Griftpark

Op de plek waar begin 20e eeuw de gemeentelijke gasfabriek stond, ligt nu het Griftpark. Nadat de fabriek in 1960 werd gesloopt, bleek het terrein sterk verontreinigd te zijn. In de jaren '90 van de vorige eeuw volgde een jarenlange bodemsanering, waarbij de verontreinigde grond als het ware werd ingepakt, zodat het geen schade meer kon toedoen. Er is een fraai stadspark aangelegd met een kinderboerderij, restaurant en skatebaan. Door het park loopt het stroompje de Biltse Grift, waar het park zijn naam aan dankt (er is dus geen link met het 'Griftpark' en het 'gif' in de grond.).

Fort Blauwkapel

Fort Blauwkapel

In opdracht van Koning Willem I werd in 1820 Fort Blauwkapel aangelegd, als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het bestaande dorp werd in het fort opgenomen. De naam Blauwkapel dateert al van langer geleden. In de 15e eeuw heette het dorp dat hier lag 'Voordorp'. In 1451 werd de kapel van Voordorp vervangen door een nieuwe met een geheel blauw interieur. De kapel werd daarom Blau Capel genoemd, een naam die gaandeweg voor het hele dorp werd gebruikt.

Bos van Voordaan

Bos van Voordaan

Het landgoedbos van Voordaan dateert uit de 18e eeuw. Ongeveer honderd jaar later werd het bos flink uitgebreid en zijn er diverse waterpartijen aangelegd. Dankzij een werkgelegenheidsproject tijdens de crisisjaren '30 van de vorige eeuw werd het bos vol met narcissen geplant; ze kleuren tegenwoordig nog steeds een groot deel van het park vrolijk geel tijdens het voorjaar.

>Landgoed Beukenburg

Landgoed Beukenburg

Ten oosten van Groenekan ligt Landgoed Beukenburg. Het 185 hectare grote landgoed grenst aan de bosgebieden De Leyen en het Ridderoordse Bos. Beukenburg is ontstaan in de 17e eeuw als herenboerderij. Rond 1810 maakte de boerderij plaats voor een herenhuis; het park werd toen in Engelse landschapsstijl aangelegd. Beukenburg wordt beheerd door Het Utrechts Landschap en bestaat voornamelijk uit bos en boerenland. Het bosoppervlak is opgebouwd uit hakhoutpercelen en uit parkbos met beukenlanen.

Langgerekte percelen

Langgerekte percelen

De langgerekte weilanden ten noorden van Utrecht dateren uit de Middeleeuwen. Om het gebied te ontwateren, werd destijds een kaarsrechte wetering gegraven. Loodrecht daarop zette men percelen uit van zo'n 1250 meter lang en 100 meter breed. Dan volgde weer een dwarswetering, om zo het ontgonnen stuk land te beschermen tegen de wateroverlast. De structuur van deze langgerekte percelen is vanaf het Voordaanse Pad in oostelijke richting nog goed zichtbaar.

De Leyen

De Leyen

De Leyen is een uitloper van het Ridderoordse Bos. Sinds 1997 is het, evenals Beukenburg, in beheer bij het Utrechts Landschap. Typerend voor dit gebied zijn de lange rechte wegen, zoals de 6 km lange en 500 jaar oude Eyckensteinse laan van Lage Vuursche naar De Bilt. In de Leyen ligt langs de route een klein monument, genaamd het Verloren Kerkhof, ter nagedachtenis aan de hier begraven zwervers en onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog.

Station Bilthoven

Station Bilthoven

Station Bilthoven dateert uit augustus 1863. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat hier een station zou komen, maar op aandrang van Jhr. Hendrik van den Bosch, eigenaar van terrein Jagtlust waarover de spoorlijn zou lopen, werd er ook een halte bij De Bilt aangelegd. De eenvoudige baanwachterswoning uit 1866 - met prachtige serre - staat er nog steeds. Het huidige stationsgebouw dateert van 1907.

Kaart van de route Groenekan & verder

De Utrecht te Voet-wandellijn ‘Groenekan & verder’ verbindt de binnenstad van Utrecht met Bilthoven. Het laatste stuk gaat de route gelijk op met wandellijn ‘Naar de Heuvelrug’.
Vanaf de Noorderbrug verlaat u Utrecht aan de noordoostzijde. De lijn voert door de stad langs oude wegen naar het Griftpark. Voorbij Groenekan leidt de route door het Bos van Voordaan, waar het in het voorjaar fel gekleurd is met duizenden narcissen. Via de Landgoederen Beukenburg en De Leyen bereikt u station Bilthoven. U kunt de route ook in omgekeerde richting lopen.

Lengte - 12 km
Start - Noorderbrug, Utrecht
Eind - Station Bilthoven
Markering - Bruin
Inkorten - Vanaf station Overvecht kunt u in 1 km de wandellijn bereiken. In dat geval is de wandellijn van station naar station iets minder dan 10 km.

Downloads

- Printbare kaart (300 KB, PDF)
- Routebeschrijving (168 KB, PDF)
- Beschrijving bezienswaardigheden (17 KB, PDF)
- Meld onvolkomenheden