Wandellijnen van de binnenstad naar het buitengebied

Route Leidsche Rijn

Klik op een Bezienswaardigheden indicator (ster) in de kaart voor informatie over bezienswaardigheden.
Terug naar overzichtskaart

Groenedijk

Groenedijk

Dit typisch Hollandse dijkje, compleet met knotwilgen en oude bebouwing is een van de historische linten in Leidsche Rijn. De dijk stamt al uit de Romeinse tijd. Aan weerszijden zijn nieuwe wijken gebouwd met moderne materialen: een contrast van oud en nieuw, met resten van oude boomgaarden. In een boerderij aan het Ab Harrewijnplantsoen is nu een cafÚ-restaurant gevestigd dat wordt gerund door mensen met een handicap.

Nieuwe stad

Nieuwe stad

In dit polderlandschap is de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in ontwikkeling. De grootste Vinex-wijk van Nederland beidt straks woonruimte aan 80.000 mensen. Dat is net zoveel als in de huidige stad Leeuwarden. Bij de bouw worden landschappelijke en archeologische elementen ge´ntegreerd in de nieuwe wijken: vindplaatsen van Romeinse nederzettingen blijven onbebouwd, enkele oude boerderijen blijven bestaan.

Tuinders

Tuinders

Aan het begin van de 20e eeuw vestigden zich in het huidige Vinex-gebied veel tuinders. Nadat ook een aantal bedrijven uit het Westland zich hier vestigde, ontstond een bloeiende kassencultuur. Voor de tuinders zit er met de komst van Leidsche Rijn niets anders op dan wederom letterlijk te verkassen. Sommige tuinderswoningen, kascomplexen en oude schoorstenen blijven behouden en worden ge´ntegreerd in de wijk.

De Leidsche Rijn

De Leidsche Rijn

Is een van de oude waterwegen die vanuit de stad naar buiten liepen. Deze rechtgetrokken loop van de oude Rijn verbond de stad Utrecht met leiden en liep dwars door het tegenwoordige Groene Hart. De Leidsche Rijn sloot ooit aan op de Catharijnesingel. De komende jaren zal die verbinding waarschijnlijk weer hersteld worden als onderdeel van het Masterplan Stationsgbied.

Het Amsterdam-Rijnkanaal

Het Amsterdam-Rijnkanaal

Is gegraven tussen 1932 en 1952. Het kanaal loopt van Amsterdam naar Tiel en was de opvolger van het Merwedekanaal, dat al snel te smal bleek voor het sterk groeiende scheepvaartverkeer. Vanaf de brug is goed te zien hoe het kanaal de Leidsche Rijn doorsnijdt: aan beide zijden is een sluis en een identieke sluiswachterswoning te zien. Naar het zuiden heeft u zicht op de nieuwe Prins Clausbrug.

Merwedekanaal

Merwedekanaal

De kruising van het Merwedekanaal en de Leidsche Rijn is een idyllisch 'waterplein' middenin de stad. Tegenwoordig liggen de woonschepen er rustig bij, maar vroeger was er tussen 1892 en de jaren '30 druk scheepvaartverkeer. Ook in het gebouw van de Rijksmunt - op de hoek van de Leidsche Kade en het Merwedekanaal - is het minder bedrijvig dan voorheen. In 2006 is in het gebouw het vernieuwde Muntmuseum geopend.

Woonboten

Woonboten

Al eeuwenlang wordt er in Nederland gewoond op boten. Binnenvaartschippers bleven vaak na hun pensionering op hun boot wonen. In de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw groeide het aantal boten aanzienlijk: binnenvaartschepen werden afgedankt en de woningnood was groot. Tegenwoordig is het wonen op een boot aan allerlei regels en vergunningen gebonden en niet meer goedkoop. In Utrecht liggen bijna 300 woonboten.

Houtzaagmolen De Ster

Houtzaagmolen De Ster

Is een van de drie houtzaagmolens die oorspronkelijk langs de Leidsche Rijn stonden. De molenaars hadden toestemming om het te zagen hout in de vaart te leggen, tot groot ongenoegen van de schippers, die er met hun boten tussendoor moesten laveren. Het terrein rondom Houtzaagmolen De Ster is met het molenerf en de molenaarswoning behouden en gerestaureerd.

Kaart van de route Leidsche Rijn

‘Leidsche Rijn’ is een wandellijn tussen de binnenstad van Utrecht en het eerste treinstation van de nieuwe wijk Leidsche Rijn. De lijn voert deels langs de oude vaarroute die de stad Utrecht in vroeger tijden verbond met Leiden.
U wandelt vanaf het Smakkelaarsveld langs het water van de Leidsche Rijn langs prachtig industrieel erfgoed, woonboten, het Amsterdam-Rijnkanaal, oude dijken en tuinderswoningen om te eindigen in de nieuwe wereld van Leidsche Rijn. Of andersom, want u kunt de route ook in omgekeerde richting lopen.

Lengte - 8 km
Start - Smakkelaarsveld, Utrecht
Eind - Station Utrecht-Terwijde
Markering - Geel

Downloads

- Printbare kaart (300 KB, PDF)
- Routebeschrijving (40KB, PDF)
- Beschrijving bezienswaardigheden (17 Kb, PDF)
- Meld onvolkomenheden