Wandellijnen van de binnenstad naar het buitengebied

Route Naar de Heuvelrug

Klik op een Bezienswaardigheden indicator (ster) in de kaart voor informatie over bezienswaardigheden.
Terug naar overzichtskaart

Maliebrug

Maliebrug

Deze brug vorm de verbinding tussen de Singel en Park Lepelenburg. Dit park heeft zijn naam te danken aan het middeleeuwse huis 'Groot-Lepelenburg', dat hier vlakbij stond. Eind 16e eeuw werd hier een groot aarden verdedigingswerk aangelegd. Nadat het bolwerk rond 1860 was afgegraven, legden vader en zoon Zocher een fraai plantsoen aan. Het Lepelenburg is nu nog steeds een aantrekkelijke groene plek in de stad, waar op zomerse dagen vaak activiteiten worden gehouden.

Maliebaan

Maliebaan

In de 17e eeuw werd voor studenten een baan buiten de stad aangelegd om het kolfspel te beoefenen: de Maliebaan. Het werd voor de adel en de patriciërs een geliefde plek om te wonen. In de 18e en 19e eeuw waren hier verschillende buiten sociëteiten. Bij een ervan, Smit in de Baan (nr 79-81) werd in 1883 de Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond opgericht, later omgedoopt tot de ANWB. Let ook eens op het grote aantal beelden langs de Maliebaan.

Hooge Kampse Plas

Hooge Kampse Plas

Deze plas is ontstaan door zandwinning voor de viaducten van de A27. Daarna is het een tijd gebruikt als afvalstortplaats met de naam 'Stinkgat van Groenekan'. In de loop der tijd ging de natuur zich spontaan ontwikkelen op deze plek. Tegenwoordig wordt de natuur een handje geholpen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De geleidelijk aflopende waterkant zal in de loop van de tijd veranderen in een ecologische 'stapsteen' voor allerlei dieren.

Landgoed Beukenburg

Landgoed Beukenburg

Ten oosten van Groenekan, grenzend aan de Leyen en de Ridderoordse bossen ligt Landgoed Beukenburg. Het landgoed is circa 185 hectare groot en bestaat uit bos en boerenland. Het bosoppervlak is opgebouwd uit hakhoutpercelen en uit parkbos met beukenlanen. Beukenburg is in de 17e eeuw ontstaan als herenboerderij. Rond 1810 maakte de boerderij plaats voor een herenhuis en het bijbehorende park wordt aangelegd in Engelse landschapsstijl.

Eyckensteinse Laan

Eyckensteinse Laan

Deze bijna zes kilometer lange laan, die al zo'n 500 jaar oud is, loopt van Lage Vuursche naar De Bilt. De laan is genoemd naar Landgoed Eyckenstein, dat weer genoemd is naar de familie Eyck (van Zuylichem). De rechte lijn van alle wegen is typerend voor dit veenontginningsgebied. Langs de route ligt een klein monument, genaamd 'Het Verloren Kerkhof', ter nagedachtenis aan de hier begraven zwervers en onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog.

De Leyen

De Leyen

Dit gebied, dat evenals Beukenburg in beheer is bij het Utrechts Landschap, kenmerkt zich door brede beukenlanen en bossen van berk en grove den. Er komen in dit gebied, een uitloper van het Ridderoordse Bos, grote hoeveelheden mieren voor. In het bos komt u dan ook een flink aantal forse mierenhopen tegen. Hier komt de groene specht op af, die een groot liefhebber is van deze zespotigen. Overigens wordt de das ook regelmatig gesignaleerd in De Leyen.

Kees Boekeschool

Kees Boekeschool

Vanuit het bos loopt u Bilthoven binnen langs de vermaarde Kees Boekeschool. Deze idealist (1884-1966) trouwde met de Engelse miljonairsdochter Betty Cadbury (van de snoepfabriek). In 1926 ging hij zijn kinderen zelf onderwijzen. Geestverwanten sloten zich aan en zo ontstond de Werkplaats Kindergemeenschap, waar ook de Oranjeprinsessen in de vijftiger jaren onderwijs genoten. Op de foto ziet u het oude schoolgebouw, dat najaar 2006 is gesloopt. Ernaast en erachter staat de nieuwbouw die in de zomer van 2006 in gebruik is genomen.

Station Bilthoven

Station Bilthoven

Station Bilthoven dateert uit augustus 1863. Eigenlijk was het niet de bedoeling dat hier een station zou komen, maar op aandrang van Jhr. Hendrik van den Bosch, eigenaar van terrein Jagtlust waarover de spoorlijn zou lopen, werd er ook een halte bij De Bilt aangelegd. De eenvoudige baanwachterswoning uit 1866 - met prachtige serre - staat er nog steeds. Het huidige stationsgebouw dateert van 1907.

Kaart van de route Naar de Heuvelrug

De Utrecht te Voet-wandellijn ‘Naar de Heuvelrug’ verbindt de binnenstad van Utrecht met de rand van de Utrechtse Heuvelrug bij Bilthoven. Het laatste stuk gaat de route gelijk op met wandellijn ‘Groenekan & verder’. Dit is een gevarieerde route die zich afspeelt tussen stad en land: langs de lanen, villa’s en herenhuizen in Utrecht-Oost en door de parken aan de rand van de stad, zoals Bloeyendael en Recreatiegebied Voorveldse Polder. Langs de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en door bossen met oude beukenlanen gaat het naar de Utrechtse Heuvelrug. U kunt de route ook in omgekeerde richting lopen.

Lengte - 12 km
Start - Maliebrug, Utrecht
Eind - Station Bilthoven
Markering - Rood
Inkorten - Vanaf Utrecht Centraal eerst met de bus naar halte Hoofdkantoor VSB, zodat de route bijna 5 km korter wordt; naar station Bilthoven is het dan ruim 7 km lopen.

Downloads

- Printbare kaart (300 KB, PDF)
- Routebeschrijving (40 KB, PDF)
- Beschrijving bezienswaardigheden (17 KB, PDF)
- Meld onvolkomenheden